محصولات جدید

ساحلی- 3405

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول :3405

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 116 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت 

ساحلی- 3405

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول :3405

جنس : نخی وارداتی خنک و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 116 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت 

پیراهن - 3389

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3389

جنس : کرپ نوبل خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 52 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 54 تا 58 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 60 تا 64 - دور سینه : 150 سانت 

پیراهن - 3389

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3389

جنس : کرپ نوبل خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 52 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 54 تا 58 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 60 تا 64 - دور سینه : 150 سانت 

پیراهن - 3402 زمینه مشکی

220,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3402

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 106 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت 

پیراهن - 3397

195,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3397

جنس : کرپ کشی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 106 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 132 سانت 

پیراهن - 3397

195,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3397

جنس : کرپ کشی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 106 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 132 سانت