محصولات جدید

بلوز - 3460

220,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3460

جنس : کرپ کشی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 140 سانت 

بلوز - 3463

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3463

جنس : کرپ نوبل نرم و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130سانت 

بلوز - 3464

240,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3464

جنس : کرپ کشی و لمه اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 112 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130سانت 

تونیک مانتویی - 3459

250,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3459

جنس : نخ پنبه نرم و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : آزاد تا  140 سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : آزاد تا 150 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 70-  دور سینه :  آزاد تا 160 سانت 

پیراهن - 3442 رنگ قرمز

270,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3442 رنگ قرمز

جنس : نخی وارداتی خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت 

موجود: آخرین موجودی

پیراهن - 3442 رنگ سبز

270,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3442

جنس : نخی وارداتی خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت 

شومیز - 3469

265,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3469

جنس : کرپ نوبل کشی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 125 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 142 سانت 

بلوز مجلسی - 3452

250,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3452

جنس :کرپ کشی و  پولکی پر و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت

بلوز - 3457

225,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3457

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 -  دور سینه : 124 سانت 

سایز 5X مناسب سایز  58 تا 64 -  دور سینه : 140 سانت 

شومیز - 3468

250,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3468

جنس : ویسکوز نخ اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 112سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 140 سانت 

شومیز - 3466 ( رنگ صورتی )

235,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3466 ( رنگ صورتی )

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 138 سانت