فهرست محصولات توسط برند پاپیون - Papyon

بلوز - 3460

295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3460

جنس : کرپ کشی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 140 سانت 

موجود: ناموجود

بلوز - 3463

305,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3463

جنس : کرپ نوبل نرم و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130سانت 

بلوز - 3464

315,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3464

جنس : کرپ کشی و لمه اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 112 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130سانت 

موجود: ناموجود

بلوز - 3478

295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3478

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130 سانت 

موجود: ناموجود

بلوز - 3494

325,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3494

جنس : نخی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 -  دور سینه : 140 سانت 

بلوز - 3494-1

325,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3494-1

جنس : نخی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب  سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X مناسب  سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 64 -  دور سینه : 140 سانت 

بلوز مجلسی پاپیون - 3339

(5/5) تایید 1 نظر
295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3339

جنس : پولکی پر و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 52 - عرض سینه 55

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - عرض سینه 60

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - عرض سینه 65

بلوز مجلسی پاپیون - 3339

295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3339

جنس : پولکی پر و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 52 - عرض سینه 55

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 - عرض سینه 60

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 - عرض سینه 65

موجود: ناموجود